Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Fem una ampliació de centre l’origen de coordenades i factor d’escala 2. Calcula en quin punt es transforma A equals open parentheses negative 5 comma 4 close parentheses.

Attempt options
Display options