Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

En un plànol d’una ciutat, un carrer té una longitud de 5 comma 5 space cm. Si el plànol és a escala 1 colon 2.000, quina és la longitud real del carrer?

 

Recorda que el resultat s'ha d'expressar amb la unitat de mesura corresponent.

Attempt options
Display options