Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

En un mapa a escala 1 colon 800.000 dues ciutats estan separades 3 comma 5 space cm. Quina distància les separa en la realitat?

 

Recorda que el resultat s'ha d'expressar amb la unitat de mesura corresponent.

Attempt options
Display options