Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Calcula l’àrea d’un triangle isòsceles de 25 space straight m de perímetre i 5 space straight m de costat desigual.

 

Recorda que el resultat s'ha d'expressar amb la unitat de mesura corresponent.

Attempt options
Display options