Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Determina el costat que falta, sabent que Error converting from MathML to accessible text. és la hipotenusa d'un triangle rectangle i bc són els seus catets.

 

text b end text equals 48 space mm text , c end text equals 55 space mm

 

Recorda que el resultat s'ha d'expressar amb la unitat de mesura corresponent.

Attempt options
Display options