Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Calcula la longitud de l'arc de 135 degree d'una circumferència de 6 space cm de diàmetre.

 

Attempt options
Display options