Question 1

Not complete
Marked out of 18.00

Question text

Aquest és un recompte de restaurants d'un país amb 1, 2 o 3 estrelles Michelin:

Nre. estrelles 1 2 3
Nre. restaurants 5 12 33

 

Completa la taula amb totes les freqüències.

x subscript i f subscript i F subscript i h subscript i H subscript i percent sign
1
2
3
Total    
Attempt options
Display options