Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Calcula el pendent i l'ordenada a l'origen de la recta següent:

 

negative 8 invisible times x plus 8 invisible times y equals 10

 

Attempt options
Display options