Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

D’una funció de proporcionalitat inversa sabem que f left parenthesis negative 1 right parenthesis equals negative 4. Determina’n l’equació.

 

f left parenthesis x right parenthesis equals...

 

Attempt options
Display options