Pregunta 1

Incomplet
Puntuat sobre 1,00

Text de la pregunta

Escriu la fórmula de la funció lineal que compleix que f parèntesi esquerre 3 parèntesi dret igual menys 27.

 

f parèntesi esquerre x parèntesi dret igual...

 

Opcions de l'intent
Opcions de visualització