Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Determina l’equació de la funció de proporcionalitat inversa que passa per open parentheses 3 comma 8 over 3 close parentheses.

 

f left parenthesis x right parenthesis equals...

 

Attempt options
Display options