Pregunta 1

Incomplet
Puntuat sobre 1,00

Text de la pregunta

Determina els valors de mn de la funció afí següent:

 

f parèntesi esquerre x parèntesi dret igual menys fracció 5 entre 4 producte invisible x menys 1

 

Opcions de l'intent
Opcions de visualització