Question 1

Not complete
Marked out of 5.00

Question text

Elabora una taula de valors de la funció següent:

 

 

x negative 8 negative 4 0 4 8
f(x)
Attempt options
Display options