Question 1

Not complete
Marked out of 4.00

Question text

Completa aquesta taula de magnituds inversament proporcionals:

 

A 20 10 5 2 1
B 4
Attempt options
Display options