Question 1

Not complete
Marked out of 4.00

Question text

Completa aquesta taula de magnituds inversament proporcionals:

 

A 250 50 25 10 2
B 10
Attempt options
Display options