Pregunta 1

Incomplet
Puntuat sobre 1,00

Text de la pregunta

Aquest any, els habitants d'un municipi han augmentat un 17 espai percentatge. Si ara hi ha 4.371 habitants, quants n'hi havia l'any passat?

Opcions de l'intent
Opcions de visualització