Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Aquest any, els habitants d'un municipi han augmentat un 16 space percent sign. Si ara hi ha 2.876 habitants, quants n'hi havia l'any passat?

Attempt options
Display options