Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Enguany, la població d'un municipi ha augmentat un 9 space percent sign. Si l'any passat hi havia 7.942 habitants, quants n'hi ha ara? 

Attempt options
Display options