Question 1

Not complete
Marked out of 4.00

Question text

Indica quins dels parells de valors següents són solució de l'equació 2 invisible times x plus 5 invisible times y equals 0:

 

   x equals 5 comma space y equals 1

   x equals negative 4 comma space y equals 1

   x equals 0 comma space y equals 0

   x equals 20 comma space y equals negative 8

 

Attempt options
Display options