Pregunta 1

Incomplet
Puntuat sobre 1,00

Text de la pregunta

Resol aquesta equació:

 

obre parèntesis 2 producte invisible x menys 4 tanca parèntesis espai per espai obre parèntesis 2 producte invisible x més 4 tanca parèntesis espai igual espai 0

 

x espai igual espai...

 

[Si hi ha vàries solucions, separa-les amb comes. Si no hi ha solució, posa el símbol conjunt buit que es troba al desplegable de normal pi.]

Opcions de l'intent
Opcions de visualització