Pregunta 1

Incomplet
Puntuat sobre 1,00

Text de la pregunta

Simplifica l'expressió següent:

 

c producte invisible k menys 5 producte invisible c producte invisible k més 3 producte invisible c al quadrat menys 3 producte invisible c producte invisible k

Opcions de l'intent
Opcions de visualització