Pregunta 1

Incomplet
Puntuat sobre 1,00

Text de la pregunta

Troba el valor de x en l'equació següent:

 

4 producte invisible x més 5 espai igual espai menys 11

 

x espai igual espai...

 

Opcions de l'intent
Opcions de visualització