Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Resol l'equació següent:

 

3 invisible times x squared minus 3 space equals thin space 0

 

x space equals space...

 

[Si hi ha vàries solucions, separa-les amb comes. Si no hi ha solució, posa el símbol empty set que es troba al desplegable de straight pi.]

Attempt options
Display options