Pregunta 1

Incomplet
Puntuat sobre 1,00

Text de la pregunta

Resol l'equació següent:

 

5 producte invisible x menys 3 igual 2 producte invisible x menys 18

 

x espai igual espai...

 

Opcions de l'intent
Opcions de visualització