Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Expressa aquest polinomi, si és possible, com el producte d’una suma per una diferència:

 

25 invisible times y squared minus 1

 

Attempt options
Display options