Pregunta 1

Incomplet
Puntuat sobre 1,00

Text de la pregunta

Expressa aquest polinomi, si és possible, com el quadrat d'una suma o d'una diferència:

 

18 producte invisible s al quadrat més 27 producte invisible s més 9

 

Opcions de l'intent
Opcions de visualització