Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Expressa aquest polinomi, si és possible, com el quadrat d'una suma o d'una diferència:

 

64 invisible times c squared plus 40 invisible times c plus 4

 

Attempt options
Display options