Pregunta 1

Incomplet
Puntuat sobre 1,00

Text de la pregunta

Expressa aquest polinomi, si és possible, com el quadrat d'una suma o d'una diferència:

 

50 producte invisible x al quadrat més 75 producte invisible x més 25

 

Opcions de l'intent
Opcions de visualització