Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Calcula la suma dels 20 primers termes de la progressió geomètrica següent:

 

text 1, 3, 9, 27, 81, ... end text

Attempt options
Display options