Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Calcula la suma dels 20 primers termes de la progressió aritmètica següent:

 

text 4, 5, 6, 7, 8, ... end text 

 

Attempt options
Display options