Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Escriu els sis primers termes d'una progressió aritmètica en què el primer terme és 2 i la diferència és d equals negative 1.

 

Attempt options
Display options