Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Escriu els 5 primers termes de la successió següent:

 

text Múltiples de 4 end text

 

Attempt options
Display options