Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Escriu aquest nombre en notació científica:

 

0 comma 0000873

 

Attempt options
Display options