Pregunta 1

Incomplet
Puntuat sobre 1,00

Text de la pregunta

Troba els catets d’un triangle rectangle isòsceles del qual sabem que la hipotenusa fa 9 espai cm.

 

Recorda que el resultat s'ha d'expressar amb la unitat de mesura corresponent.

Opcions de l'intent
Opcions de visualització