Pregunta 1

Incomplet
Puntuat sobre 1,00

Text de la pregunta

Troba els catets d’un triangle rectangle isòsceles del qual sabem que la hipotenusa fa 27 espai mm.

 

Recorda que el resultat s'ha d'expressar amb la unitat de mesura corresponent.

Opcions de l'intent
Opcions de visualització