Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Calcula les longituds dels costats que falten sabent que els angles corresponents d'aquest parell de triangles són iguals:

 

70 space cm
90 space cm
30 space cm
45 space cm

 

Recorda que el resultat s'ha d'expressar amb la unitat de mesura corresponent.

Attempt options
Display options