Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Per haver-me endarrerit en el pagament d’un impost he de pagar un recàrrec del 5 space percent sign. Si inicialment hauria d’haver pagat 378 comma 97 space €, quant hauré de pagar ara?

 

Attempt options
Display options