Pregunta 1

Incomplet
Puntuat sobre 1,00

Text de la pregunta

Per haver-me endarrerit en el pagament d’un impost he de pagar un recàrrec del 18 espai percentatge. Si inicialment hauria d’haver pagat 389 coma 49 espai €, quant hauré de pagar ara?

 

Opcions de l'intent
Opcions de visualització