Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Troba la solució d’aquesta equació:

 

4 invisible times x equals 40

 

x space equals space...

 

Attempt options
Display options