Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Calcula el perímetre i l'àrea d'un text hexàgon end text regular de 60 space dm de costat i 51 comma 96 space dm d'apotema.

 

Attempt options
Display options