Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Calcula el perímetre i l'àrea d'un text dodecàgon end text regular de 36 comma 23 space cm de costat i 67 comma 61 space cm d'apotema.

 

Attempt options
Display options