Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

La setmanada que reben un grup de 15 alumnes és:

 

0 € semicolon 0 € semicolon 2 € semicolon 3 € semicolon 3 € semicolon 4 € semicolon 5 € semicolon 6 € semicolon 7 € semicolon 7 € semicolon 7 € semicolon 7 € semicolon 8 € semicolon 9 € semicolon 9 €

 

Calcula'n la mitjana, la mediana i la moda.

 

Recorda que el resultat s'ha d'expressar amb la unitat corresponent.

Attempt options
Display options