Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

En un examen has respost correctament 6 de 15 preguntes. Quina nota trauràs sobre deu, si totes les preguntes valen igual?

 

Attempt options
Display options