Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

En estudiar una mostra dels presseguers d’una explotació es va veure que 189 estaven infectats per les larves d’un insecte. Això representava una freqüència relativa de 0 comma 42. Quants arbres es van examinar?

 

Attempt options
Display options