Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

Dels 550 cotxes d’un model que es van vendre a Catalunya l’any passat, 187 eren de color negre. Calcula quin percentatge de les vendes van correspondre a cotxes de color negre.

 

Expressa el resultat amb el símbol de percentatge.

Attempt options
Display options