Question 1

Not complete
Marked out of 1.00

Question text

En un engranatge, per cada 5 space v o l t e s que fa la roda A, la roda B en fa 13. Si la roda A gira a 65 space v o l t e s space p e r space m i n u t, a quantes voltes per minut gira la roda B?

 

Expressa el resultat sense unitat de mesura.

Attempt options
Display options