Pregunta 1

Incomplet
Puntuat sobre 1,00

Text de la pregunta

Considereu la funció: f parèntesi esquerre x parèntesi dret igual obre claus taula fila cel·la 2 per a menys 6 per x espai espai espai espai x menor que 25 espai fi cel·la fila cel·la a espai espai espai espai x igual 25 fi cel·la fila cel·la menys 8 per b menys 7 per x al cub més 9 per x al quadrat més 4 per x més 1 espai espai espai espai x major que 25 fi cel·la fi taula tanca.
Determinar els valors d'a i de b que fan que f sigui contínua a tot nombres reals.


Nota: introduiu la solució en forma de llista: {a,b}
Opcions de l'intent
Opcions de visualització