Com es comporten les preguntes

Els estudiants poden interactuar amb les preguntes del qüestionari de diverses maneres. Per exemple, potser vulgueu que els estudiants donin una resposta a cada pregunta i després enviïn el qüestionari complet, abans que sigui qualificat o rebi retroacció. Aquest mode és la «retroacció diferida».

Alternativament, podeu voler que els estudiants responguin cada pregunta i obtinguin una retroacció immediata, i si no contesten correctament de manera immediata, tinguin una altra oportunitat amb menor puntuació. Aquest mode seria «interactiu amb diversos intents».

Aquests probablement són els dos modes de comportament usats més comunament.